Usługi

Usługi rzeczoznawcze

  • RZECZOZNAWSTWO,  EKSPERTYZY I KOSZTORYSY MASZYN I URZĄDZEŃ
  • WYCENY  I OPINIOWANIE MASZYN
  • DORADZTWO I OPINIE TECHNICZNE
  • OPINIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH I SKARBOWYCH
  • LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

Ustalanie aktualnej wartości rynkowej potrzebnej do zawarcia

Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
Przy aktualizacji danych księgowych
Podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
Dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
Na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)
Oraz dla innych celów określonych przez Klienta